Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

e-Book Rujukan Pembantu Antidadah S19

gambar
RM100.00 RM40.00 Terkini Edisi 2022
Format Peperiksaan Online PSEE Pembantu Antidadah Gred S19 
2 Seksyen : 
A. Pengetahuan Am 
B. Kefahaman Bahasa Inggeris 
Soalan-soalan biasa yang dikemukakan meliputi pelbagai bidang dan mempunyai skop yang luas. Peperiksaan ini melibatkan 2 seksyen. 
Setiap bahagian adalah penting untuk prestasi mengukur calon. Calon-calon dinasihatkan supaya tidak memfokus kepada kertas tertentu sahaja. Kelulusan peperiksaan ini merupakan satu daripada syarat lantikan ke skim tersebut.
Boleh terus dapatkannya di sini..
Pesan Sekarang