Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Panduan Temuduga Penolong Pegawai Senibina Gred JA29

Panduan Temuduga Penolong Pegawai Senibina Gred JA29

Temuduga Penolong Pegawai Senibina Gred JA29

Penolong Pegawai Senibina Gred JA29 merupakan jawatan sokongan yang ditempatkan di Jabatan Kerja Raya, Jabatan-Jabatan, Agensi-Agensi Kerajaan dan Pihak Berkuasa Tempatan.

Kadar gaji yang ditawarkan bermula dengan kadar RM1,418 sehingga RM5,121. Kenaikan gaji tahunan ialah RM145. Ini tidak termasuk elaun dan imbuhan lain yang diterima oleh kakitangan awam.

Untuk menjadi seorang Penolong Pegawai Senibina, seseorang calon yang berminat WAJIB mendaftar di portal Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA).

Pemilihan dilakukan menerusi kelulusan calon sekurang-kurangnya sijil dalam bidang seni bina dari politeknik tempatan atau kelulusan yang setaraf. Ia mestilah diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. Gaji ditahap ini diberi pada kadar RM1,418.

Bagi mereka yang berkelulusan diploma dalam bidang seni bina akan menerima gaji pada kadar RM1,826.02. Calon yang dilantik dalam jawatan ini mesti mendapat kepujian dalam Bahasa Melayu di tahap Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

Sebagai seorang Penolong Pegawai Senibina, berikut ialah kewajipan yang harus ditunaikan :

✔ Permohonan Kebenaran Merancang Bagi Pendirian Bangunan
✔ Permohonan Pelan Susun Atur
✔ Permohonan Kelulusan Landskap
✔ Permohonan Pemasangan Papan Tanda Bangunan Komersial dan Bangunan Pejabat Kerajaan
✔ Menyelaras pengeluaran surat sokongan Perakuan Kelayakan Menduduki Bangunan (CF)
✔ Permohonan Ubahsuai Bangunan, reka bentuk ruang pameran dan bahan-bahan pameran, ulasan cadangan pencahayaan bangunan dan ulasan cadangan reka bentuk dalaman bagi bangunan-bangunan di bawah penyeliaan jabatan serta lain-lain tugas yang berkaitan.

Penolong Pegawai Senibina yang akan ditempatkan di Jabatan Kerja Raya (JKR) harus mengetahui sedikit sebanyak tentang JKR sebagai salah satu persediaan kerjaya.

Soalan-soalan temuduga yang bakal ditanya berkemungkinan berkaitan dengan JKR. Contoh soalan temuduga Penolong Pegawai Senibina ini ditulis sebagai panduan sahaja dan tidak semestinya disoal semasa temuduga berlangsung.

1. Terangkan visi JKR yang tertulis dalam laman sesawang rasmi mereka.
2. Sebutkan 3 dari misi JKR yang anda tahu.
3. Apakah objektif penubuhan JKR?
4. Ceritakan secara ringkas profil JKR yang ditubuhkan sejak tahun 1872.
5. Ada berapa bahagian pentadbiran dalam pentadbiran JKR?
6. Jabatan di bahagian Ibu Pejabat mempunyai 3 sektor utama iaitu…
7. Sebutkan 3 daripada Cawangan JKR yang anda tahu.
8. Berikan salah satu tanggung jawab Ibu Pejabat JKR.
9. Apakah 3 tanggung jawab seorang Pengarah di JKR Negeri?
10. Sebutkan 3 wilayah utama yang terdapat dalam JKR.
11. Apakah tanggung jawab yang perlu ditunaikan oleh JKR Wilayah Persekutuan?
12. Pelan Strategi JKR berfungsi untuk…
13. Perkhidmatan utama JKR termasuklah…
14. JKR melaksanakan projek-projek mereka menerusi kaedah…
15. Bagaimanakah JKR mengendalikan Penyelenggaraan Jalan?

Klik SHARE dan TAG rakan-rakan anda yang terlibat dengan temuduga Pegawai Teknologi Maklumat F41

Lebih banyak panduan temuduga kerja kerajaan boleh didapati di sini :

Admin
Admin Admin kepada beberapa blog dan website, bermula sejak tahun 2009. Menyediakan perkhidmatan membina blog/website. Terima kasih atas kunjungan anda...

Catat Ulasan for "Panduan Temuduga Penolong Pegawai Senibina Gred JA29"