Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Soalan Peperiksaan Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S41 Online

Soalan Peperiksaan Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S41 Online

Matlamat Peperiksaan Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S41 ini adalah untuk mengukur kematangan pemikiran calon agar sesuai dengan kualiti serta potensi seorang Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S41. Peperiksaan Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S41 ini melibatkan 2 bahagian berasingan.

Setiap bahagian adalah penting kerana mengukur calon dalam satu atau dua aspek sahaja. Calon – calon perlu menunjukkan prestasi yang baik bagi kesemua bahagian. Jika prestasi yang sangat baik dipamerkan pada satu atau dua bahagian sahaja maka prestasi keseluruhan calon kurang memuaskan.

Namun, jika calon mendapat markah yang menggalakkan bagi setiap bahagian, maka prestasi keseluruhan dianggap baik. Oleh itu, calon – calon dinasihatkan supaya tidak memfokuskan kepada bahagian tertentu sahaja.

FORMAT DAN CONTOH SOALAN PEPERIKSAAN JAWATAN PEGAWAI PEMBANGUNAN MASYARAKAT S41

Peperiksaan ini mengandungi satu (a) bahagian iaitu Kecenderungan iaitu:

BAHAGIAN I – KECENDERUNGAN

Seksyen A – Pengetahuan Am
Seksyen B – Daya Menyelesaikan Masalah
Seksyen C – Seksyen C adalah ujian personaliti

* Format soalan ada sedikit perubahan, tiada bahagian esei diganti dengan bahagian ujian personaliti.

Seksyen A – Pengetahuan Am

Dalam seksyen ini, calon dikehendaki mengetahui secara umum berkaitan bidang kerja sosial, integrasi nasional, keharmonian dan perpaduan negara, teknologi maklumat dan komunikasi, dasar-dasar awam dan pentadbiran negara serta lain-lain perkembangan semasa didalam dan luar negara.

Masa : 40 minit
Bilangan Soalan : 50 soalan
Markah : 30

Seksyen B – Daya Menyelesaikan Masalah

Dalam seksyen ini calon-calon dikehendaki menyelesaikan masalah-masalah dengan menggunakan pendekatan seperti berikut:

(i) Kemahiran Logik
(ii) Kemahiran Menginterpretasikan Data
(iii) Konsep Matematik

(i) Kemahiran Logik
Dalam seksyen ini calon dikehendaki menggunakan kemahiran logik untuk memilih jawapan yang tepat atau mengenal pasti jawapan yang salah.

(ii) Kemahiran Menginterpretasikan Data
Beberapa masalah akan dikemukakan menggunakan pelbagai perangkaan dan calon dikehendaki menganalisa data-data tersebut untuk menyelesaikannya. Bagi memudahkan calon menjawab, penggunaan graf, jadual dan sebagainya digalakkan.

(iii) Konsep Matematik
Konsep Matematik yang digunakan termasuklah kemahiran numeric serta kuantitatif untuk mengukur kemahiran asas Matematik, pemahaman konsep dan kebolehan untuk berfikir secara kuantitatif yang sesuai dengan tugas sebagai Pegawai Psikologi. Asas-asas Matematik yang digunakan adalah tidak melebihi sukatan pelajaran tingkatan 5 (Sijil Pelajaran Malaysia). Oleh yang demikian, adalah dianggap tahap kesukaran sesuai untuk semua calon kerana telah melalui tingkatan 5.

Masa : 45 minit
Bilangan Soalan : 40 soalan
Markah : 30

Seksyen C – adalah ujian personaliti, memerlukan kebijaksaan anda dalam menjawab soalan personaliti ini.

Kelulusan peperiksaan ini merupakan satu daripada syarat lantikan ke skim tersebut. Calon – calon yang memenuhi syarat – syarat lain yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia berserta lulus dalam bahagian ini akan di panggil untuk temu duga.

Bagi membantu anda dalam menghadapi peperiksaan ini pihak Tim Inforkerjaya ada mengeluarkan Pakej Rujukan Peperiksaan Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S41 ini. Peperiksaan S41 ini pada 27/5/2014. Semakan SPA telah dikeluarkan di laman SPA dan ini adalah Peperiksaan ONLINE.

Bagi memudahkan anda mendapatkan maklumat, format terkini, rujukan, tip, dan pakej Peperiksaan Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S41 ini anda boleh le link di bawah ini secara percuma, mudah-mudahan ia dapat membantu anda.

Admin
Admin Admin kepada beberapa blog dan website, bermula sejak tahun 2009. Menyediakan perkhidmatan membina blog/website. Terima kasih atas kunjungan anda...

Catat Ulasan for "Soalan Peperiksaan Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S41 Online"