Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Contoh Soalan Peperiksaan Penolong Akauntan Gred W27

Contoh Soalan Peperiksaan Penolong Akauntan Gred W27

Peperiksaan Penolong Akauntan Gred W27 ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana daya pemikiran serta kebolehan calon-calon dalam mengaplikasi maklumat yang diperolehi dari latihan akademik, bacaan dan pengalaman. Calon-calon yang menduduki peperiksaan adalah dari pelbagai jurusan. Maka, soalan-soalan yang diajukan merangkumi pelbagai aspek dengan skop yang luas.
Matlamat peperiksaan ini juga adalah untuk menilai kematangan calon agar sesuai kualiti dan potensi seorang penjawat Penolong Akauntan Gred W27.
Peperiksaan Penolong Akauntan W27 ini melibatkan dua kertas berasingan. Setiap kertas adalah penting untuk mengukur prestasi setiap calon. Calon-calon perlu mempamerkan prestasi yang baik dalam semua kertas peperiksaan. Jika prestasi sangat baik ditunjukan pada satu kertas sahaja, maka prestasi keseluruhan calon dianggap tidak memuaskan. Namun, jika calon mendapat markah yang memuaskan bagi setiap kertas, maka prestasi keseluruhan dianggap baik. Oleh itu, calon-calon dinasihatkan supaya tidak memfokus kepada kertas tertentu sahaja.
Kelulusan peperiksaan ini merupakan satu daripada syarat lantikan ke skim tersebut. Calon-calon yang memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) termasuk lulus ’Assessment Centre’ akan ditemu duga.
Format Soalan Peperiksaan Penolong Akauntan Gred W27. Ujian ini mengandungi dua seksyen iaitu:
(i) Seksyen A – Pengetahuan Am Mengenai Malaysia dan Alam Sekeliling
(ii) Seksyen B – Daya Menyelesaikan Masalah
Klik di sini unutk mendapatkan: (link akan diberi ketika jualan dibuka)

PANDUAN & CONTOH SOALAN PEPERIKSAAN BERTULIS PENOLONG AKAUNTAN GRED W27
Seksyen A – Pengetahuan Am Mengenai Malaysia Dan Alam Sekeliling
Masa: 40 minit
Bilangan Soalan: 50
Tujuan seksyen ini adalah untuk menguji daya kepekaan setiap calon terhadap isu yang berlaku di Malaysia dan dunia kini. Calon dikehendaki mengetahui secara umum mengenai ekonomi, kewangan, perdagangan, teknologi, pentadbiran kerajaan dan sosial. Soalan-soalan akan ditarafkan kepada peringkat pengetahuan am yang difikirkan patut diketahui oleh rakyat Malaysia yang mempunyai diploma dalam pelbagai bidang akademik. Calon-calon sering mengikuti perkembangan-perkembangan dunia melalui internet, laman sosial, surat khabar, majalah dan buku-buku mempunyai kelebihan untuk menjawab soalan-soalan ini.
Seksyen B – Daya Menyelesaikan Masalah

Masa: 45 minit
Bilangan Soalan: 40
Dalam seksyen ini calon dikehendaki menyelesaikan masalah-masalah yang dikemukakan menggunakan;
1) Kemahiran Logik
Dalam seksyen ini calon dikehendaki menggunakan segala pengetahuan yang ada, kemahiran berfikir serta kemahiran mengaplikasi maklumat-maklumat tersebut untuk memilih jawapan yang tepat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang diberikan.
2) Kemahiran Menginterpretasi Data
Calon diberi beberapa soalan menyelesaikan masalah yang menggunakan perangkaan. Perangkaan yang diberi perlu dianalisa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dikemukakan. Penggunaan graf, jadual dan sebagainya digalakkan agar mudah untuk calon memberi jawapan.
3) Konsep-konsep Matematik
Konsep Matematik yang perlu digunakan merangkumi algebra dan geometri. Asas-asas Matematik tersebut tidak melebihi Sukatan Pelajaran Menengah Atas (SPM). Oleh yang demikian soalan-soalan ini dianggap sesuai untuk kesemua calon. Calon-calon dalam jurusan Matematik tidak mendapat kelebihan di seksyen ini kerana soalan-soalan yang dikemukakan merupakan soalan logik. Proses penyelesaian masalah tersebut mengaplikasikan konsep-konsep Matematik di peringkat Sukatan Pelajaran Menengah Atas (SPM).
Untuk mendapatkan Contoh-Contoh Soalan dan Tips Menjawab Soalan PEPERIKSAAN BERTULIS PENOLONG AKAUNTAN GRED W27 ini, sila klik button di bawah:
Untuk maklumat terkini atau panduan mengenai Peperiksaan Online Penolong Akauntan Gred W27

Sila Tinggalkan Nama dan Emel Anda di Sini...

* Perlu diisi
Admin
Admin Admin kepada beberapa blog dan website, bermula sejak tahun 2009. Menyediakan perkhidmatan membina blog/website. Terima kasih atas kunjungan anda...

Catat Ulasan for "Contoh Soalan Peperiksaan Penolong Akauntan Gred W27"