Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Contoh Soalan Peperiksaan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29

Peperiksaan ini bertujuan mengukur daya pemikiran serta kebolehan calon mengaplikasikan maklumat yang diperoleh melalui latihan akademik, bacaan dan pengalaman. Calon-calon yang menduduki peperiksaan adalah dari pelbagai jurusan. Justeru soalan-soalan yang dikemukakan meliputi pelbagai bidang dan mempunyai skop yang luas.

Contoh Soalan Peperiksaan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29

Matlamat peperiksaan ini adalah untuk mengukur kematangan pemikiran calon agar sesuai dengan kualiti serta potensi seorang Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Gred F29.
Peperiksaan ini melibatkan tiga (3) kertas berasingan. Calon-calon perlu menunjukkan prestasi yang baik bagi ke semua kertas. Jika prestasi yang baik dipamerkan pada satu (1) kertas sahaja, maka prestasi keseluruhan calon kurang memuaskan. Namun, jika calon mendapat markah yang baik bagi setiap kertas, maka prestasi keseluruhan dianggap baik. Oleh itu, calon-calon dinasihatkan supaya tidak memfokuskan kepada kertas tertentu sahaja.
Kelulusan peperiksaan ini merupakan satu daripada syarat lantikan ke skim tersebut. Calon-calon yang memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia termasuk lulus ‘Assessment Centre’ akan ditemu duga.
Berikut adalah antara contoh-contoh soalan berkaitan dengan peperiksaan penolong pegawai teknologo maklumat F29:
Contoh Soalan Peperiksaan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29

Sukatan Peperiksaan
1. Ujian ini mengandungi dua (2) bahagian iaitu:
i) Bahagian I – Kecenderungan:
a. Seksyen A – Pengetahuan Am
b. Seksyen B – Daya Menyelesaikan Masalah
Contoh Soalan Peperiksaan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29

2. Protokol utama yang digunakan dalam World Wide Web (WWW) untuk memindahkan maklumat ialah
A Internet Protocol.
B File Transfer Protocol.
C Hypertext Transfer Protocol.
D Anonymous File Transfer Protocol.
Jawapan: C
Untuk melihat contoh-contoh soalan yang lain anda boleh muat turunnya di sini
Admin
Admin Admin kepada beberapa blog dan website, bermula sejak tahun 2009. Menyediakan perkhidmatan membina blog/website. Terima kasih atas kunjungan anda...

Catat Ulasan for "Contoh Soalan Peperiksaan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29"